PRIVACYVERKLARING Stacy Mills Stylist
In deze privacyverklaring geven we je graag meer informatie over hoe wij omgaan met jouw
persoonsgegevens. Natuurlijk gaan we er zorgvuldig mee om, verwerken we niet meer gegevens dan we
nodig hebben en verwerken we jouw persoonsgegevens volledig volgens de regels van de AVG.
Deze persoonsgegevens verwerken we van je.
We verwerken met name persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Jij weet dus precies welke
persoonsgegevens dat zijn.
Voor de uitvoering van onze overeenkomst en om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren,
is het noodzakelijk dat we een aantal persoonsgegevens van je ontvangen. Zonder deze gegevens kunnen
we helaas niet leveren. Het is daarom noodzakelijk dat je deze gegevens tijdig aan ons verstrekt en je
goed hebt gecontroleerd of ze kloppen. Het is voor ons daarom ook een noodzakelijke verwerking van
jouw persoonsgegevens.
Het gaat om de volgende gegevens
- Voor- en Achternaam
- Adres
- E-mailadres
- Gebruikersnaam en wachtwoord
Soms verkrijgen we ook persoonsgegevens van jou van derden, halen we ze uit openbare bronnen of
genereren we de persoonsgegevens zelf. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:
- Gegevens uit openbare bronnen, zoals sociale media
- Klantnummer
Deze persoonsgegevens verkrijgen we uit de volgende bronnen:
We genereren de persoonsgegevens zelf, zoals je klantnummer.
We verzamelen persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals social media kanalen, het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel en andere openbare registers of wat we vinden via of op openbare
websites.
Soms geven derden ons jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat wij als verwerker worden
ingeschakeld of een opdracht voor deze derde uitvoeren of vanwege een andere gerechtvaardigd doel. Als
daar in een specifieke situatie sprake van is, zullen wij of deze derde jou daarvan op de hoogte stellen als
dat redelijkerwijs mogelijk is. Op dit moment zijn deze derden in elk geval:
- online kopers
Jouw persoonsgegevens mogen we ook gebruiken om een profiel van je te maken. Zo kunnen we beter
inschatten wie je bent, wat je nodig hebt en hoe we je het beste kunnen helpen.
Dit doen we met jouw persoonsgegevens
We mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is om een gerechtvaardigd doel te
bereiken en we daar een goede grondslag voor hebben.
We verwerken jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
Met jouw toestemming om je onze nieuwsbrief te sturen. Wanneer jij je toestemming hebt ingetrokken
ontvang je geen nieuwsbrieven meer. We verwijderen je gegevens uit ons nieuwsbriefbestand binnen 30
dagen. Het kan ook zijn dat we je service mails sturen om aan onze overeenkomst te voldoen of omdat het
in ons gerechtvaardigd belang is. We bewaren je gegevens voor dit doel zolang als dat nodig is en
verwijderen het daarna binnen 90 dagen.
Als jij contact met ons opneemt, is het toch wel fijn als we kunnen reageren en dus wat persoonsgegevens
hebben. Deze gegevens hebben we in ons gerechtvaardigd belang verwerkt en verwijderen we binnen
twee jaar na ons laatste contactmoment.
Als je een offerte bij ons hebt opgevraagd, verwerken we daarvoor de door jou opgegeven gegevens en
informatie om je die offerte te kunnen sturen. Ga je vervolgens geen overeenkomst met ons aan en hebben
we geen contact meer, dan verwijderen we je gegevens weer binnen twee jaar.
Om aan de overeenkomst te kunnen voldoen om diensten of producten aan je te kunnen leveren hebben
we bepaalde gegevens nodig. Deze verwerken we in elk geval voor de duur van de overeenkomst en tot
maximaal vijf jaar daarna.
Nadat je een product of dienst van ons hebt afgenomen versturen we een factuur. Daar komen ook
persoonsgegevens op voor. We zijn wettelijk verplicht deze tenminste zeven boekjaren te bewaren.
Je hebt bij ons een account dat je gedeeltelijk zelf kunt beheren. Dit is meestal om aan een overeenkomst
te kunnen voldoen of je hebt er toestemming voor gegeven of het is in ons gerechtvaardigd belang om
voor dit doel jouw persoonsgegevens te verwerken. Sommige gegevens in je account kun je zelf beheren.
Wanneer je deze verwijderd, verwerken ook wij deze gegevens niet meer voor je account. Verder
verwerken we je persoonsgegevens in je account tot maximaal vijf jaar na het einde van de overeenkomst
waarvoor het account nodig was of tot vijf jaar na het verwijderen van het account, afhankelijk van welk
moment later valt.
In ons gerechtvaardigd belang zullen we je soms aanbiedingen sturen of ontvang je andere direct
marketing van ons. Hier mag je op elk moment bezwaar tegen maken. Voor dit doel verwerken we je
persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar.
Wij willen graag laten zien wat we voor onze klanten betekend hebben en welk werk we doen en leveren
en aan welke (soort) personen, bedrijven en organisaties we dat doen. Daarom laten we dat graag zien in
ons portfolio op onze website, op social media en andere promotionele- of reclame-uitingen. Dit is in ons
gerechtvaardigd belang.
Het is nodig dat we onze website beveiligen, en bijvoorbeeld hacks en aanvallen tegengaan en geen
onbevoegden toegang geven tot accounts of afgeschermde delen van onze website. Soms is het nodig dat
we daarvoor ook persoonsgegevens, zoals IP-adressen verwerken. Dit is in ons gerechtvaardigd belang en
we bewaren de persoonsgegevens maximaal een jaar.
Toestemming
Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt dan ook het
recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Dat kun je doen door ons een e-mail te sturen
naar stacymills.stylist@gmail.com. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig tot je ons
deze e-mail hebt gestuurd.
Gerechtvaardigd belang
Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen
dat we zowel naar jouw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciƫle
belangen, hebben meegewogen. We verwerken je persoonsgegevens daarom ook alleen als dat
noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens
de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Anderen die jouw persoonsgegevens ontvangen
Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de
volgende verwerkers in:
- Hosting van de website, app, leeromgeving of ander platform
- E-mail en nieuwsbrief hosting
- Betaaldiensten en incassobureaus
- Cloud based software, zoals CRM en opslag van documenten
Derden die we inschakelen, zoals:
- Reclamebureau/marketingondersteuning
Soms geven we ook persoonsgegevens door aan derden die de persoonsgegevens vervolgens voor
zichzelf verwerken. Deze derden moeten daar ook een grondslag en een gerechtvaardigd doel voor
hebben. Wanneer we precies weten wie deze derden zijn, stellen we je daar op tijd van op de hoogte.
Soms hebben we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming nodig om je persoonsgegevens door te mogen
geven.
De verwerkers en derden moeten jouw privacy voldoende waarborgen.
Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat alle verwerkers en derden gevestigd zijn in de EU/EER of ander
adequaat land en dat we een verwerkersovereenkomst met ze hebben gesloten.
Jouw rechten
Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk
nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. We leggen je daarom
hieronder nog graag kort uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt inzetten.
Toestemming intrekken
Hebben wij je persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag je deze te allen tijde
intrekken door ons te e-mailen op stacymills.stylist@gmail.com.
Inzage, rectificatie en wissing of beperking
Wil je weten welke persoonsgegevens we van je verwerken? Dan mag je ons altijd vragen dat in te zien
en je persoonsgegevens te corrigeren. Ben je van mening dat wij die persoonsgegevens helemaal niet
meer nodig hebben, dan mag je ook een verzoek doen om het te wissen of de verwerking te beperken.
Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar stacymills.stylist@gmail.com.
Bezwaar
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar
stacymills.stylist@gmail.com met jouw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen
jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-
mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Heb je ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per
post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens hebben gestaan waardoor we contact met je op
kunnen nemen.
Gegevensoverdraagbaarheid
Wil je niet meer onze diensten afnemen en wil je alle gegevens meenemen naar een andere
dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om jou de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren,
dat je de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. Je kunt ons hierom vragen
door een e-mail te sturen naar stacymills.stylist@gmail.com.
Klachten
Heb je klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst
hebben we natuurlijk dat je de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. Je kunt daarvoor
stacymills.stylist@gmail.com gebruiken om je klacht naartoe te sturen. We proberen je klacht vervolgens
zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen.
Is dit niet naar je tevredenheid of wil je jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het
recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Over ons
Het ging tot nu toe vooral over jou en jouw persoonsgegevens. Maar je wil natuurlijk ook wel weten wie
wij dan eigenlijk zijn en aan wie je jouw persoonsgegevens verstrekt. Dit zijn wij:
Stacy Mills Stylist Paul Boonstraat 35, 1321 KA Almere
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73711292.
Je kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail of telefoon:
+31613074683
stacymills.stylist@gmail.com
Made on
Tilda